Dette er oss:

Roald Klungland og Per Øyvind Grimsby står bak ideen om Sirdal Safari and
Adventures. De to aktørene har siden tidlig 2000-tallet samarbeidet på ulike arenaer.
Det første næringskonseptet som innledet samarbeidet, var et initiativ fra Klungland
om næringsfiske i Svartevassmagasinet lengst nord i Sirdal kommune. Grimsby var
på det tidspunktet ansatt som miljøvernleder i Sirdal kommune.

Vår visjon med SSA:

Selskapet jobber ut fra en visjon om å vokse frem som en betydelig bedrift innenfor
naturbasert reiseliv i Norge, og skal være den ledende bedriften innenfor
naturguiding i regionen Ager og Rogaland.
SSA og Kvæven skal være det naturlige valg for kunder som vil ha en ekte,
kunnskapsbasert og bærekraftig opplevelse av naturen og kulturen i regionen.

nb_NONorsk bokmål